Minhaj-ul-Quran International Norge

Minhaj Ungdom

 

 

Minhaj Ungdom er en frivillig organisasjon under det globale nettverket Minhaj- ul-Quran International. Vi anser oss dermed som en del av deres visjon og verdier som gir et helhetlig, fredelig og forståelig bilde av Islam. Minhaj Ungdom ønsker å være en integrert muslimsk ungdomsorganisasjon i det norske samfunnet. Vi ønsker å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fvmh) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. Minhaj Ungdom vil kaste lys over kjerneverdiene i Islam basert på tradisjonell lære, men som er tilpasset den moderne samtid som vi alle er en del av.

 

Våre hovedmål:

- Gjenopprette kontakten med Allah (swt) og Profeten Muhammed (fvmh).
- Bidra til å forene muslimske ungdommer under samme plattform.
- Bidra til å spre et fredelig bilde av Islam i det norske samfunnet.
- Å holde ungdom engasjert i faglige, kreative, spirituelle og sosiale aktiviteter.

 

Minhaj Ungdom jobber stadig med aktiviteter for muslimske ungdommer, som vi anser som en del av våre mål. Det holdes kurs med diverse islamske temaer, dhikr kvelder for å bygge spiritualiteten, og ikke minst sosiale sammenkomster for å utvikle nettverk og spre det riktige og fredelige islamske budskapet.

Kontakt


Yasin Adil
Leder, Minhaj Ungdom

Epost: post@minhajungdom.no
Mobil: 41 76 91 79

 

Relaterte Lenker


Minhaj Ungdom på Facebook

Minhaj Ungdoms Hjemmeside

Minhaj Ungdom Youtube kanal

Minhaj Ungdom på Twitter