Minhaj-ul-Quran International Norge

Kjærlighet for Profeten (fvmh)

Kjærlighet for Profeten (fvmh)

Kjærlighet for Profeten (fvmh):

Surah An-Nisa (4:80): “Den som viser lydighet mot Sendebudet, viser lydighet mot Gud. Og den som vender seg bort, vel, Vi har ikke sendt deg som oppsynsmann over dem

I dette verset ser vi klart at å elske Profeten (fvmh) er en forutsetning for å elske Gud. Uten kjærlighet for Profeten (fvmh) er ikke vår imaan fullkommen, og Hans kjærlighet er det som skiller de troende i perfeksjon av sin imaan. Profeten (fvmh) har sagt at ingen av dere er sann troende før dere elsker meg mer enn alt annet (inkludert ditt eget liv).

Kjærlighet for Profeten (fvmh) kan utrykkes på mange måter: Å følge Profetens (fvmh) veiledning i alle aspekter av våre liv. Å tro på Ham, ha Ham som rollemodell, sende velsignelser, gjøre seg godt kjent Hans moral og karakter, og implementere så mye av det som mulig i våre liv, og utføre Hajj eller umrah om mulig.

Respekt for Profeten (fvmh):

Surah Al-Ahzaab 33:56: “Gud og Hans engler velsigner profeten. Dere som tror, nedkall også velsignelse over ham, og fred med all respekt

I dette verset ser vi en illustrasjon, personifisering og et eksempel på kjærlighet. Det er Allahs sunnah å sende hilsener på Profeten (fvmh) og Han ber de troende gjøre det samme med respekt.

Shaykh Ibn Taymiyah har sagt at det er obligatorisk å elske Profeten (fvmh) og ære Ham mer enn noe annet. Ved å tro på Profeten (fvmh), adlyde ham, være lojal – dette er midler som Allah vil spare ham for straff i både denne verden og i det hinsidige. Den største velsignelsen er velsignelse av tro, som kan føre ham ut fra mørket inn til lyset. (Kilder:Majmoo ‘al-Fataawa, 27/246.)

Å feire Profetens (fvmh) Mawlid:

Vi kan feire denne velsignelsen ved å ære, opphøye, adlyde, respektere og minne om hans vakre karakter. I den Hellige Koranen beordrer Allah den allmekige veldig tydelig at vi må feire og glede oss over ankomsten og opphøyelsen av den Hellige Profeten (fvmh).

I Surah Yunus (10:58), Sier den allmektige Allah:

Si: «(Alt dette er) takket være Allahs velvilje (fadl) og nåden (rahma) Hans (som er blitt forært dere gjennom Profeten Mohammads profetskap), så muslimene bør fryde seg over det. Det er langt bedre enn alt det de samler i haug (av velstand og rikdom).

Feiringen av Profeten Muhammad (fvmh) handler om forsettlig kjærlighet, det er en del av vår religion å huske og hedre han (fvmh), og en del av å huske den Allmektige Allah er å sende velsignelser (salawat) ovenfor vår elskede Profet Muhammad (fvmh).

Mawlid arrangementene til Minhaj Ungdom er dermed en plattform for å kunne uttrykke denne gleden og takknemligheten, samt minne og hedre Profetens (fvmh) vakre karater, sammen med andre brødre og søsken, i det offentlige rom.


Publisert av Admin på 5 Jan 2015, 10:24 AM

Kommentarer

 

Legg inn en kommentar