Minhaj-ul-Quran International Norge

Muhammed (fvmh) den nådefulle

Allah(swt) sier i koranen; «Sannelig, Allah viste stor gunst mot de troende da han sendte blant dem (det mest eminente) Sendebudet (fvmh) fra deres egen midte, som resiterer fra dem Hans åpenbaringer og renser dem og belærer dem skriften og visdommen, for før det var de i klar villfarelse» [3:164].

Profeten Muhammed (fvmh) var verken hard eller streng, og var snill og høflig mot de troende og sto dem nær.
Profeten sto også nær andre profeter før hans tiden og var full av medlidenhet og medfølelse. 
Sammenlignet med andre profeter var Muhammed (fvmh) den mest nåderike blant dem alle. 
Muhammed (fvmh) ba alltid om tilgivelse og nåde for menneskeheten, selv i vanskelige tider som da folket gikk imot han og prøvde å skade Profeten. 
Selv når Profeten var i stand til å straffe folket, så valgte han å tilgi dem og var nåderik. 
Profeten Muhammed(fvmh) ble sendt som en nåde for hele menneskeheten; kvinner, barn, de svake, de fattige og de nødlidende. 
Hans nåde var grenseløs, Hans tilgivelse gjaldt både for de ulydige og de syndige. Han (fvmh) var både snill og barmhjertig mot fiender, vantro og ikke-muslimer.
I motsetning til menneskeheten, viste han nåde mot dyreriket og jinn. Men, hans uendelige nåde stoppet ikke her, selv den livløse verden søker nåde fra ham. 
Jord, fjell, steiner og sand partikler alle er velsignet med en følelse for ham. Så Allah(swt) har ikke sendt sin respekterte sendebud(fvmh), men som en nåde for alle verdener; for denne verden, verden før oppstandelsen og livet etter døden.

(Utdrag fra Boka «Muhammad The Merciful» av Shaykh-Ul-Islam Dr Muhammad Dr Tahir-Ul-Qadri.)

Det vi lærer er at Gud har sendt Profeten Muhammed(fvmh) som en gave til alle verdener. La oss bruke denne velsignende måned og vårt liv til verdsette og lovprise denne vakre gaven, nemlig ved å Sende uendelig med Salam og Dorood.

As-Salat-O-Saalam’Alayka Ya Rasool’Allah, 
Al-Salat-O-Saalam’ Alayka Ya Habib’Allah


Publisert av Admin på 10 Jan 2015, 00:30 AM

Kommentarer

 

Legg inn en kommentar