Minhaj-ul-Quran International Norge

Veien til gode gjerninger

Neste Post
Veien til gode gjerninger

Tilbedelse
1. Prøv å være i renhet (wudu) så lenge som mulig, og vær nøye med å utføre de 5 obligatoriske bønnene.
2. Siter på følgende daglig: Salat‐an‐nabi 100 ganger, Isteghfar 100 ganger og 1. delen av kalima 100 ganger forså å avslutte med 2. delen av kalima.
3. Fast den første mandagen i hver islamsk måne.
4. Les to nafl (frivilling bønn) etter hver maghrib‐salah i Profetens (fvmh) navn, daglig.
5. Lær deg oversettelsen av det som blir lest under de obligatoriske bønnene og de 10 siste surah i Koranen.
6. Prøv å be tahajjud bønnen. 7. Les koranen og én hadith med oversettelse, daglig.

Ditt daglige liv
1. Du må være troverdig, rettferdig og ærlig i alt du utfører.
2. Du må respektere menneskeheten, og vær ydmyk og vennlig ovenfor andre medmennesker.
3. Vær god og hyggelig mot din familie, slektninger og naboer.
4. Spar en kveld for å besøke en syk person, pårørende for en syk person, eller en gledelig begivenhet, for å ta del i andres gleder.
5. Unngå ikke‐islamske tradisjoner og vaner under gode eller dårlige tider.
6. Adopter en enkel livsstil.
7. Gi spesiell oppmerksomhet til din og din families religiøse utdanning.
8. Hjelp moskeene i deres arbeid regelmessig (økonomisk, praktisk, osv).

For praktiserende muslimer
1. Gjør aktiv dawah av din religion.
2. Fast 13., 14., og 15. hver islamske måned.
3. Les tahajjud daglig, og prøv å lese Ishraq og Awwabeen (frivillige bønner) også. 4. Lær de siste 10 surah i Koranen med oversettelse og lær alle du’a fra Koranen.


Publisert av Admin på 15 Jan 2015, 09:34 AM

Kommentarer

 

Legg inn en kommentar