Minhaj-ul-Quran International Norge

Seminar om valgdeltakelse blant innvandrerkvinner

Seminar om valgdeltakelse blant innvandrerkvinner

Valgdeltakelse blant innvandrerkvinner - hvordan få de til å bruke stemmeretten sin?

 

Minhaj Kvinneforum er en frivillig organisasjon med tilknytning til det globale nettverket Minhaj-ul-Quran Internasjonal. Minhaj Kvinneforum har et stort nettverk i minoritetsmiljøet, noe vi ønsker å dra nytte av slik at vi kan fungere som brobyggere imellom minoritets- og majoritetssamfunnet. Vi arrangerer jevnlige aktiviteter som seminarer, workshops, kurs og konferanser om dagsaktuelle temaer som berører minoritetsmiljøer.

I år legger vi fokus på valgdeltakelse blant innvandrerkvinner. Mange innvandrerkvinner stemmer ikke ved valget fordi de ikke forstår viktigheten av det, og de ikke er klar over mulighetene sine til å påvirke og bidra ved å stemme. Vi mener de politiske partiene er heller ikke flinke til å fange oppmerksomheten til disse kvinnene og dermed taper viktige stemmer. Dette ønsker vi å sette på dagsordenen!

Vi inviterer med dette til et seminar lørdag den 13. mai kl.14-17 i Minhaj-ul-Quran sine lokaler i Oslo. 

Programmet vil bestå av innlegg, foredrag og paneldebatt. Programspråk er urdu og norsk.


Det vil bli servert mat mot slutten av seminaret.

Seminaret er åpent for både kvinner og menn


Publisert av Admin på 3 May 2017, 15:48 PM

Kommentarer

 

Legg inn en kommentar