Minhaj-ul-Quran International Norge

Pressemelding: Avskjedigelse av imam Noor Ahmed Noor etter antisemittiske uttalelserStyret i Minhaj-ul-Quran Buskerud ble tidlig i august 2021 gjort oppmerksom på imam Noor Ahmed Noor sine antisemittiske innlegg på egen facebook-konto.

Styret vurderte straks at facebook-innleggene var i strid med Noor sin arbeidskontrakt, organisasjonens formål og dets grunnleggende verdier. På bakgrunn av dette besluttet styret, etter drøftingsmøte med Noor, å suspendere han fra hans stilling. Styret besluttet umiddelbart å nedsette en granskningskomite for å utrede alle sider ved saken, herunder om strengere tiltak var nødvendig.

Den 29.august mottok styret granskningskomiteens innstilling med forslag om å avskjedige Noor. Bakgrunnen var at granskningskomiteen konkluderte med at det forelå grove pliktbrudd på arbeidsavtalen.

Etter vurdering i styremøte den 30.august besluttet styret å ta granskningskomiteens innstilling til følge. Imam Noor Ahmed Noor er etter dette avskjediget, og arbeidsforholdet med han er avsluttet med umiddelbar virkning. Styret viser til at Minhaj-ul-Quran har nulltoleranse for antisemittisme og vil slå hardt ned på alle former for hets, rasisme og diskriminering. Minhaj-ul-Quran har i flere tiår jobbet for sameksistens, integrering og inter-religiøs harmoni. Slikt arbeid vil organisasjonen fortsette med, og skal gjøre sitt ytterste for at ingen skal måtte oppleve noe slikt igjen. 

Publisert av Admin på 31 Aug 2021, 23:31 PM

Kommentarer

 

Legg inn en kommentar