Minhaj-ul-Quran International Norge

Minhaj Velferd

 

Minhaj Velferd Norge (MVN) er en frivillig organisasjon som driver humanitær- og nødhjelpsarbeid i stor skala. Minhaj Velferd er en del av Minhaj Welfare Foundations (MWF) internasjonale bevegelse.MWF-bevegelsen består av over 90 nasjonalforeninger i hele verden. MVN arbeider aktivt ute i feltene for at hjelpen skal nå frem der den trengs aller mest. MVN jobber for fattige mennesker uavhengig av alder, kjønn, religion eller politisk overbevisning.

 

Våre mål:

- Tilby gratis utdanning

- Utdeling av stipend for fattige studenter

- Medisinske fasiliteter for de uten helsetilbud

- Gjøre foreldreløse og hjelpeløse barn nyttige medlemmer av samfunnet ved å gi dem utdanning,   opplæring og bolig.

- Støtte og rehabilitering til dem som berøres av naturkatastrofer

- Gi rent drikkevann og innstallasjon av vannpumper

- Økonomisk støtte til fattige mennesker gjennom Bait-ul-Maal ordningen. 

- Kollektiv ekteskap for  gifteklare jenter som ikke kan gifte seg pga økonomiske ressurser.

Kontakt


Zartash Bashir
Leder, Minhaj Velferd 

Epost: post@minhajvelferd.no
Mobil: 95 52 72 68

 

Relaterte Lenker