Minhaj-ul-Quran International Norge

MQIs rolle mot ekstremisme

 

Minhaj-ul-Quran International har alltid vært tydelig på at ekstremisme og terrorisme ikke har noe plass i Islam eller i noen andre religioner. Vi har alltid tatt avstand fra terrorhandlinger og jobbet målrettet med forebyggende arbeid. Nedenfor har vi satt sammen en presentasjon som viser hvor mye vi har snakket mot ekstremisme i norsk media de siste par årene.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. No worries, just click here to download the PDF file.