Minhaj-ul-Quran International Norge

Hifz Klasse

I hifz (memorere) klassen lærer ungdommene seg Koranen utenat. De lærer selvsagt også å lese riktig (med tajweed). Undervisningsdagene er Tirsdag-Torsdag mellom kl. 1700-2000. Undervisningen er lagt opp slik at en elev skal kunne memorere hele Koranen i løpet av 6 år. Klassen undervises av Hafiz Sadaqat Ali Qadri, som er Rektor ved Minhaj Skole Oslo.

Ungdommene som deltar er motiverte og setter seg ambisiøse mål. Per dags dato har klassen fem elever og det er plass til flere dersom noen skulle være interesserte. Nedre aldersgrense er 8 år.

Profeten (fvmh) har sagt: "Den beste av dere er den som lærer seg Koranen og lærer den bort til andre" [Al-Bukhari]

                                                                                                              

    

                                                                              undefined                                         

                                                                              Sohaib Iqbal, 13 år                        

undefined                      undefined             undefined

Muhammad Hussain, 13 år    Ali Hassan, 12 år                 Muhammad Umar, 15 år 

Kontakt


Qari Ansar Ali
Lærer

E-post: post@minhaj.no
Mobil: 40 14 33 56