Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Minhaj Welfare Norway

Minhaj Welfare Norway (MWN) er en frivillig organisasjon som driver humanitær- og nødhjelpsarbeid i stor skala. MWN er en del av Minhaj Welfare Foundations (MWF) internasjonale bevegelse. MWF-bevegelsen består av over 90 nasjonalforeninger i hele verden. MWF arbeider aktivt ute i feltene for at hjelpen skal nå frem der den trengs aller mest. MWF jobber for fattige mennesker uavhengig av alder, kjønn, religion eller politisk overbevisning.

Våre mål:

  • Tilby gratis utdanning
  • Utdeling av stipend for fattige studenter
  • Medisinske fasiliteter for de uten helsetilbud
  • Gjøre foreldreløse og hjelpeløse barn nyttige medlemmer av samfunnet ved å gi dem utdanning,   opplæring og bolig.
  • Støtte og rehabilitering til dem som berøres av naturkatastrofer
  • Gi rent drikkevann og innstallasjon av vannpumper
  • Økonomisk støtte til fattige mennesker gjennom Bait-ul-Maal ordningen.
  • Kollektiv ekteskap for  gifteklare jenter som ikke kan gifte seg pga økonomiske ressurser.

Kontakt

Zartash Bashir
Leder, Minhaj Welfare Norway

Epost: post@minhajvelferd.no
Mobil: 95 52 72 68

Relaterte Lenker