Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Vielse (Nikah)

«Og blant Hans tegn er at Han skapte ektefeller fra deres egen sort for dere, for at dere skulle få ro ved dem, og Han skapte kjærlighet og nåde mellom dere. Sannelig, i dette er det flere tegn (på skapelsens system) for det folk som tenker dypt etter.» (Den Hellige Koranen 30:21).

 

Dersom du ønsker å gjennomføre vielse (nikah) må det sørges for at følgende er på plass:

1. Diverse egenerklæringer, forlovererklæringer og attester fra skatteetaten (folkeregisteret) må fylles ut. Skjemaene kan lastes ned fra folkeregisteret og sendes til folkeregisteret ved ditt lokale skattekontor. Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker.
2. Dersom vilkårene for å inngå ekteskap er innfridd mottar man en prøvingsattest. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato.
3. Dato og tidspunkt for nikah/vielsestjeneste kan avtales kun når Minhaj-ul-Quran har mottatt prøvingsattest fra folkeregisteret. Uten prøvingsattest gjennomføres det ikke vielse. Denne må leveres til forstander i god tid.
4. Mahar/Sadaqah (ekteskapsgave) må være bestemt på forhånd.
5. Brudens og brudgommens familie og venner, samt deres to vitner MÅ være tilstede
under utførelsen av nikah.
6. Kopi av legitimasjon av ekteparet og to vitner skal foreligge.
7. Minhaj-ul-Qurans forstander sender prøvingsattest til folkeregisteret. Ekteparet kan
ikke kreve å få originalen. Ekteparet får en bekreftet kopi fra oss.

Kontakt

Shakil Ahmed
Forstander, MQI Oslo

Epost: forstander@minhaj.no
Mobil: 98 66 98 90