Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

MQI Stavanger

Minhaj-ul-Quran Stavanger er et trossamfunn og en avdeling under Minhaj-ul-Quran International Norge. Vi anser oss dermed som en del av deres visjon og verdier som gir et helhetlig, fredelig og forståelig bilde av Islam. Vi etterstrever for å være en integrert muslimsk trossamfunn i det norske samfunnet. Siden stiftelsen i februar 1999 har vi jobbet hardt for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet i Stavanger og Rogaland gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fvmh) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. I Minhaj er vi opptatt av å fremme kjerneverdiene i Islam, basert på tradisjonell lære, men som er tilpasset den moderne tid som vi alle er en del av.

Kontakt

Organisasjonsnr: 984 246 315

Besøksaddresse:
Breidblikveien 6
4017 Stavanger

Asif Nadeem
Leder, MQI Stavanger
Mobil: 930 90 732

Imam
Hafiz Muhammad Nazir