Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Rådgivning

Vi opplever mange prøvelser gjennom hele livet. I løpet av disse øyeblikkene, trenger vi råd og veiledning for å hjelpe oss gjennom disse periodene. Vi blir også ofte konfrontert med en situasjon der det riktige valget er ikke klart, eller at vi rett og slett ikke er klar over den beste etisk avgjørelse å ta. Imamene i moskeen, vår kvinnelige lærd (kontakt Minhaj Kvinneforum) og Minhaj Konfliktråd har mange års erfaring med å tilby veiledning til de som har behov for det. Minhaj-ul-Quran tilbyr folk muligheter til å spørre våre imamer om disse situasjonene og hvordan islams hellige lov løser dem. Alle rådgivningstjenester er konfidensielle og vil bli holdt strengt konfidensielt. Disse øktene vil bli foretatt i moskeen med mindre det foreligger omstendigheter som tilsier noe annet. Dersom du ønsker å få veiledning, så er det mulig å avtale tid for rådgivning ved å ta kontakt med oss. Kontaktinfo finner du under <Kontakt> menyen.