Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Minhaj Kvinneforum

Minhaj Kvinneforum består av et styre med samfunnsengasjerte kvinner som tar seg av den daglige drift av organisasjonen. Under styret har vi MKF-ressurs som består av personer som er medlem av MKF og har et ønske om å bidra med planlegging og gjennomføring av MKFs prosjekter. Dawah & Tarbiyah og Halqa-e-Durood har som ansvar å tilrettelegge for ulike kurs for både MKF-styret og våre medlemmer. De har også ansvar for å holde det enorme feltarbeidet MKF bedriver. Think tank har som ansvar å komme med kreative ideer til hvordan vi kan forbedre MKFs arbeid. Under Think Tank har vi komiteer som litteraturkomiteen, som har ansvaret for utarbeidelse og publisering av litteratur og sosial-media komiteen som arbeider med profilering av MKF utad, herav sosiale medier.

Kvinner er ressurspersoner

Kvinner med minoritetsbakgrunn er ofte kvinner med mye kunnskap og har rikelig med erfaring innenfor ulike felt og utgjør en viktig ressurs for det norske samfunn. MKF ønsker å støtte og fremheve disse kvinnene slik at de kan komme samfunnet til gode. MKF samarbeider med norske myndigheter og ulike organisasjoner for å løse samfunnsproblemer, som spesielt berører minoritetskvinner og minoritetsbarn.

MKF ønsker gjennom våre aktiviteter å bygge bro mellom religiøse og kulturelle ulikheter mellom øst og vest. MKF mener at integrering og inkludering er grunnlaget for et fremtidig stabilt samfunn.

Prosjekter og aktiviteter

MKF har mange prosjekter tilpasset ulike aldersgrupper både kulturelle, spirituelle, sosiale og pedagogiske. Det for å fremme kvinnenes muligheter til å utvikle ferdigheter og evner til å ta en aktiv rolle i samfunnet. MKF innehar nyttig erfaring i minoritetssamfunnet og gir mulighet for islamsk lære og praksis, samt tilrettelegger for utførelse av religiøse aktiviteter og markering av islamske begivenheter. Organisasjonsarbeidet inkluderer konferanser, seminarer, workshops og sosiale kvelder, og sørger dermed for utviklingsmuligheter både på faglig og personlig plan.

Våre Mål:

  • Fornyelse av kontakten til Allah Swt og Profeten Muhammad (fred være med ham).
  • Arbeide for å skape forståelse for grunnleggende verdier og prinsipper innenfor islam.
  • Arbeide for å rette opp i det skjeve synet av kvinner i islam.
  • Fremme likestilling og kvinnenes rettigheter i samfunnet.
  • Fremme Integrering og inkludering av minoritetskvinner i samfunnet.
  • Bevisstgjøre kvinnenes ansvar, plikt og rolle i samfunnet, og oppmuntre til engasjement i samfunnet.
  • Skape muligheter og et plattform for kvinner til å utforske sine evner gjennom aktiviteter som tilrettelegges.
  • Å fremme utdanning blant kvinner og barn.

Kontakt

Ambreen Qureshi
Leder, Minhaj Kvinneforum

Epost: mkfoslo@minhaj.no
Mobil: 95 42 84 16

Relaterte Lenker