Minhaj-ul-Quran International Norge

MQI Buskerud

 

Minhaj-ul-Quran Buskerud  er et trossamfunn og en avdeling under Minhaj-ul-Quran International Norge. Vi anser oss dermed som en del av deres visjon og verdier som gir et helhetlig, fredelig og forståelig bilde av Islam. Vi etterstrever for å være en integrert muslimsk trossamfunn i det norske samfunnet. Siden stiftelsen har vi jobbet hardt for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet i Buskerud gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fvmh) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. I Minhaj er vi opptatt av å fremme kjerneverdiene i Islam, basert på tradisjonell lære, men som er tilpasset den moderne tid som vi alle er en del av. 

Vi har aktive forumer i Minhaj Ungdom og Minhaj Kvinneforum. I tillegg tilbyr vi helgeundervisning for barn i regi av Minhaj Skole Buskerud.

Kontakt


Organisasjonsnr:
917 343 977

Besøksadresse:
Fjellheimgata 6
3011 DRAMMEN

Leder:
Zubair Qayyum
Mobil: 926 59 015

Imam
Noor Ahmad Noor
Mobil: 998 52 310

 

        

Kontortid