Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

MQI Buskerud

Minhaj-ul-Quran Buskerud er et trossamfunn og en avdeling under Minhaj-ul-Quran International Norge. Vi anser oss dermed som en del av deres visjon og verdier som gir et helhetlig, fredelig og forståelig bilde av Islam. Vi etterstrever for å være en integrert muslimsk trossamfunn i det norske samfunnet. Siden stiftelsen har vi jobbet hardt for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet i Buskerud gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fvmh) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. I Minhaj er vi opptatt av å fremme kjerneverdiene i Islam, basert på tradisjonell lære, men som er tilpasset den moderne tid som vi alle er en del av.

Vi har aktive forumer i Minhaj Ungdom og Minhaj Kvinneforum. I tillegg tilbyr vi helgeundervisning for barn i regi av Minhaj Skole Buskerud.

Kontakt

Organisasjonsnr:
917 343 977

Besøksadresse:
Christian Bloms gate 5
3041 Drammen

Leder:
Zubair Qayyum
Mobil: 926 59 015