Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Bli Medlem

Alle som har bopel i Norge og ikke er tilsluttet andre tros- eller livssynssamfunn, kan bli medlem i Minhaj-ul-Quran. Dersom en er medlem hos en annen tros- og livssynssamfunn, men ønsker å flytte medlemsskap til oss, må en fylle ut utmeldingsskjema i tillegg. Barn under 15 år må ha tillatelse fra foreldre/foresatte.

Medlemskapet er helt gratis.

Er du usikker på hvor du er medlem idag? Ring Brønnøysundregistrene på tlf. 75 00 75 00 og finn ut.

INNMELDING
Innmelding til tros- eller livssynssamfunn må skje nettbasert, skriftlig eller ved personlig fremmøte.
Du kan melde deg inn på følgende måte:
– Online Registrering – Se link til online registrering av medlemskap under skjemaer til høyre
– Last ned innmeldingsskjema
– Print ut skjema, fyll ut, signer og send per post eller lever den ved fysisk oppmøte.

Dersom du trenger informasjon og veiledning vedrørende medlemskap kan du ta kontakt med forstander hos oss.

UTMELDING
Utmelding fra tros- eller livssynssamfunn må skje skriftlig.

Du kan melde deg ut fra eksisterende tros- eller livssynssamfunn på følgende måte:
– Last ned utmeldingsskjema
– Print ut skjema, fyll ut, signer og send det til tros- eller livssynssamfunnet ditt. Alternativt kan du sende det til oss, så sender vi det videre til gjeldende trossamfunn.

Husk at en har krav på om å få utmeldingsattest.

Kontakt

Shakil Ahmed
Forstander, MQI Oslo

Epost: forstander@minhaj.no
Mobil: 98 66 98 90

Skjemaer