Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Minhaj Konfliktråd

Minhaj Konfliktråd (MKR) ble oprettet i sommeren 2004. MKR ble først satt sammen etter mye tenkning rundt forskjellige problemstillinger i samfunnet. MKR er en frivillig organisasjon som har kjernekompetanse innenfor rådgivning. Rådet består av 4 kvinner og 4 menn, alle i forskjellig alder. Organisasjonen har et bredt spekter av tilbud som er rettet mot både voksne, barn og unge. 

I tillegg til å representere et riktig bilde av Islam har Minhaj Konfliktråd hovedsaklig fokus på tre felter:

MKR har fokus på forebyggende arbeid gjennom informasjonsarbeid, kunnskapsformidling, mobilisering av frivillige, hjelp ved konflikthåndtering og kursing i konfliktmekling.

MKR har samarbeid med offentlige instanser som skoler og politi, og er en ressurs med kompetanse på minoritetsspørsmål. Gjennom sin virksomhet er MKR også en brobygger mellom ulike religioner, og et bindeledd mellom minoritet og majoritet.

MKR har også den æren å ha funnet OXLO Prisen i 2008 for den innsatsen var gjort for å skape en romslig by fri for rasisme og fordommer.

Vi er en ressurs for samfunnet – bruk oss!

Kontakt

Samina Bhatti
Leder, Minhaj Konfliktråd

Epost: post@mkroslo.no
Mobil: 98 45 57 69

Relaterte Lenker