Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Arrangementer

Gosha-e-Durood
Å resitere durood i en sammenkomst er en dydig handling som er elsket av Allah swt og oppmuntret av vår elskede Profet (Allahs fred og velsignelser være med ham) og Deres følgesvenner. Minhaj-ul-Quran i Lahore har opprettet en praktfull bygning kjent som «Minara-tus-Salam» der det resiteres durood konstant uten noen form for avbrytelser 24 timer i døgnet. I Minhaj-ul-Quran Oslo holdes det en samling den første lørdag i måneden kl. 1800 der både unge og eldre deltar og leser durood i plenum. Disse samlingene inneholder også et segment av nasheed, tale av Imamen, Dhikr, salam og dua. Samlingen ender med matservering.

Mawlid al-Nabi (fvmh)
I århundrer har Mawlid al-Nabi (Den velsignede fødselen av Profeten Muhammed, Allahs fred og velsignelser være med ham) blitt feiret over hele den verden. Det blir sett på som et felles uttrykk for takknemlighet og glede ved fødselen av den velsignede Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham). Mawlid al-Nabi er Minhaj-ul-Qurans største arrangement og moskeen blir dekorert for denne hendelsen, i påvente for hundrevis som forventes å delta i arrangementet. Dagen markeres med nasheed, taler, dua og ikke minst kakeskjæring etterfulgt av matservering. Minhaj ungdom og Minhaj kvinneforum feirer også anledningen med egne arrangementer forbeholdt kvinner og ungdommer.

Laylatul-Mi’raj
Laylatul-Mi’raj er natten da Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) ble fraktet til himmelen og nådde et høyt stadium av nærhet til Gud den Allmektige. De (Allahs fred og velsignelser være med ham) ble hedret med direkte kontakt med sin Skaper. Det var høydepunktet i den åndelige fremgang som oppnås av ingen, bortsett fra Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser være med ham). Det er ingen tvil om natten der vår elskede Profet (Allahs fred og velsignelser være med ham) ble velsignet med denne enestående ære var en av de største nettene i historien til denne verden. Minhaj-ul-Quran markerer natten ved å samle seg i moskeen og holde et arrangement samt utføre nawwafil ibadah i fellesskap.

I`tkaaf
Minhaj-ul-Quran arrangerer i`tkaaf årlig for både brødre og søstre. I`tkaaf for brødre blir arrangert av Minhaj-ul-Quran og Minhaj Ungdom Brødre, mens i`tkaaf for søstre arrangeres av Minhaj Kvinneforum og Minhaj Ungdom Søstre. Deltagere i i`tkaaf kommer med den hensikt om å gå inn i sølibat i moskeen for det formål å tilbe Allah swt og feste seg selv og ens hjerte til Hans tilbedelse. Dette gjøres ved å midlertidig løsrive seg selv og ens sinn fra de aktiviteter i denne verden. I disse dagene har Minhaj-ul-Quran i tillegg til de obligatoriske utførelsene tilrettelagt for ulike aktiviteter som holder den spirituelle atmosfæren stødig.

Laylatul`Qadr
I den tredje Ashra av Ramadan (de ti siste dagene i måneden) faller Laylatul` Qadr (skjebnenatten). Laylatul` Qadr er natten hvor de første versene av Koranen ble åpenbart til vår kjære Profet Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham). Denne natten er en velsignelse over oss og det oppfordres til at natten blir tilbrakt i tilbedelse. Minhaj-ul-Quran arrangerer et hovedprogram for hele familien med innslag av nasheed og eksklusiv hovedtale etterfulgt av felles nawwafil ibadah for å hedre denne natten. Minhaj-ul-Quran tilrettelegger også for brødre og søstre å tilbringe natten i moskeen og utføre induviduell ibadah etter hovedprogrammets slutt.

Muharram Konferanse
Muharram er en måned som minner oss om  slaget ved Karbala og betegnes som en dramatisk og sørgelig hendelse i den islamske historien. Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri sier at å sørge for Imam Hussain (Aleyhi As Salaam) og Deres følgesvenner er en del av den muslimske tro, og det er langt ifra rettferdig å assosiere det med kun en trosretning. Dette er Minhaj-ul-Qurans lære; å elske Ahl-e-bayt av hele sitt hjerte. MQI arrangerer en Muharram konferanse for å belyse viktigheten av denne hendelsen og for å sette fokus på budskapet til Imam Hussain (Måtte Allah være fornøyd med Han). Programmet starter med resitering av vers fra Koranen. Deretter blir det lest manqabat (dikt skrevet i lovprisning av familiemedlemmene til Profeten Muhammed (Allahs fred og velsignelser være med ham)) etterfulgt av en hovedtale. Programmet avsluttes med dua og servering.

Laylatul Bara’ah
I denne natt, er skjebnen skrevet for den neste kommende år. Muslimske tradisjoner bekrefter at denne natten er en meget spesiell kveld, hvor Allah swt åpner dørene til tilgivelse og nåde, forsegler skjebnen til alle sjeler, inkludert de som vil forlate denne verden i året som kommer. Det er den spesielle natten for å søke nåde og omvende til Allah swt, og å innstille seg oppriktig på at man aldri vil begå synder i fremtiden. Navnene på alle de sjeler som vil bli født, og alle de som skal fravikes denne verden er til å bli bestemt denne natten av den Allmektige Allah swt. Dette er kvelden for å søke nåde fra Allah for det siste året og søke et synd fritt liv for det kommende året. I Minhaj-ul-Quran blir natten feiret med stor respekt og entusiasme. Natten blir tilbrakt i tilbedelse ved å lese resitere den hellige Koranen, og utføre salah og annen nawwafil ibadah.

Nyttårsfeiring
Minhaj-ul-Quran ønsker å tilby brødre og søstre å komme til moskeen og feire nyttårsaften på islamsk vis. Hvert år arrangeres det en samling på nyttårsaften som er åpent for både store og små. Det blir holdt foredrag av imamen, innslag av nasheed, dhikr og salat-ul-tasbih i fellesskap. Dette er en aktivitet som mange setter stor pris på.