Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

Utenlandsturer

Minhaj-ul-Quran tilbyr sine medlemmer å reise på utenlandsturer som medfører spirituell og faglig utvikling. Vi ønsker å oppfordre og tilrettelegge for muslimer til å reise rundt i verden og lære om islamsk historie. I tillegg har Minhaj-ul-Quran International arrangert uttalige fredskonferanser i Europa de siste 10 årene, hvor MQI Norge har deltatt med store folkemasser. Disse turene har vært viktige bidragsytere i vårt de-radikaliseringsarbeid.

Eksempler på slike turer som har vært tidligere er:

«Al-Hidayah camp 2006», Oxford, Storbritannia
«Al-Hidayah camp 2007», Oxford, Storbritannia
«Al-Hidayah camp 2009», Oxford, Storbritannia
«Al-Hidayah camp 2010», Warwick, Storbritannia
«Al-Hidayah camp 2011», Warwick, Storbritannia
«Peace for Humanity Conference 2011», London, Storbritannia
«European Peace Conference 2012», København, Danmark