Minhaj-ul-Quran Internasjonal Norge

MQI Skedsmo

Minhaj-ul-Quran Skedsmo er et trossamfunn og en avdeling under Minhaj-ul-Quran International Norge. Vi anser oss dermed som en del av deres visjon og verdier som gir et helhetlig, fredelig og forståelig bilde av Islam. Vi etterstrever for å være en integrert muslimsk trossamfunn i det norske samfunnet. Siden stiftelsen i Oktober 2012 har vi jobbet hardt for å bygge bro mellom muslimer og storsamfunnet i Skedsmo området gjennom grunnleggende prinsipper fastsatt av Profeten Muhammad (fvmh) basert på kjærlighet, sameksistens, toleranse, fred og kunnskap. I Minhaj er vi opptatt av å fremme kjerneverdiene i Islam, basert på tradisjonell lære, men som er tilpasset den moderne tid som vi alle er en del av.

Kontakt

Organisasjonsnr: 999 304 613

Besøksaddresse:
Tømteveien 94
2013 Skjetten

Mirza Adil
Leder, MQI Skedsmo
Mobil: 932 05 585